Vi är där.

Sveriges största elektronikmässa 2019 på ÅbyMässan, 27-28 Mars.

För mer information och kostnadsfri registrering besök mässans hemsida www.elektronikmassan.se.

Pågår samtidigt som mässan Advanced Engineering så finns mycket att titta på och många att prata med.

 

https://www.easyfairs.com/fileadmin/groups/7/2019/Elektronikmaessan/Elektronikbanner_555x80.png