Vi vill tacka för alla trevliga besök vi fick på årets första TEC mässa.

I Maj dyker vi upp i Linköping och i September är det Lunds tur.