miljopolicyBEPE Elektronik AB skall i sin verksamhet aktivt styra kvalitetsarbetet mot kvantifierade och mätbara mål så att kvalitetstänkandet blir en naturlig del av det dagliga arbetet för att därigenom säkra långsiktiga kundrelationer. Våra tjänster och produkter skall levereras inom avtalad tid med lägst förväntad kvalitet i förhållande tills kunds specifikationer.

Vi skall ha ett bra, nära och långsiktigt samarbete med kunder och leverantörer för att säkerställa slutproduktens kvalitet. Det skall finnas en ambition inom företaget att göra rätt från början för att säkerställa framgång och lönsamhet för såväl oss som för kunderna. All personal har ett uttalat kvalitetsansvar och skall vara insatt och väl förtrogen med de krav som ställs. Alla skall ha kunskaper och hjälpmedel för att leva upp till sitt ansvar och ha möjlighet att föreslå förbättringar.

Alingsås 2006-03-20