miljodiplom

BEPE Elektronik skall vara en attraktiv och trygg arbetsgivare. Vi skall kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet så att vi når framgång tillsammans.

Det gör vi bland annat genom att:

• följa de lagar och krav som gäller vår verksamhet

• sträva efter att ha en låg förbrukning av energi, vatten och kemikalier i våra processer och minimera miljöeffekterna genom en ständig översyn av teknik och logistik

• när vi har möjlighet, ställa krav på våra leverantörer vid inköp av material och tjänster

• all personal har god kompetens inom miljöområdet

• återföra våra restprodukter till återvinning, inte äventyra nuvarande och kommande generationers behov av en god miljö

Alingsås 2012-11-01